ผลิตภัณฑ์กระจกโฟลต
กระจกกัดกรด เอจีซี, แมทเทลักซ์ คือ กระจกใส กระจกสีตัดแสง หรือกระจกสะท้อนแสงสต๊อปโซล ที่ผ่านกระบวนการกัดกรด..
ผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป
กระจกกัดกรด เอจีซี, แมทเทลักซ์ คือ กระจกใส กระจกสีตัดแสง หรือกระจกสะท้อนแสงสต๊อปโซล ที่ผ่านกระบวนการกัดกรด....
ผลิตภัณฑ์กระจกเคลือบผิว
Coated Glass
ผลิตภัณฑ์กระจกเพื่อการตกแต่งภายใน
Interior Glass
ผลิตภัณฑ์กระจกเพื่อการอุตสาหกรรม
Industrial Glass
ผลิตภัณฑ์กระจกชนิดพิเศษ
Specialty Glass