ฑูตความดี AGC ตอน “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอ”

25 Jan 2565
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าในโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอ” เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่ามอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ