กลุ่มบริษัทเอจีซี

กลุ่มบริษัทเอจีซีมีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเอจีซี ได้สะสมความชำนาญและสร้างเทคโนโลยีในทุกแขนงของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศได้แก่ กระจกแผ่น อิเล็กทรอนิก เคมีภัณฑ์ และเซรามิก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก

จากการเปิดตัวธุรกิจในประเทศอินเดียเมื่อปี คศ.1950 หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทเอจีซีได้มีการขยายธุรกิจไปในอีกหลายทวีป ทั้งทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ทำให้มีการจ้างงานอย่างกว้างขวาง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาคของโลกได้เป็นอย่างดี  ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอจีซีดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทลูกมากกว่า 200 บริษัท และมีพนักงานในกลุ่มมากถึง 50,000 คนทั่วโลก

 
   ธุรกิจกระจกแผ่น

       
       
ธุรกิจกระจกแผ่นของกลุ่มบริษัทเอจีซี มีชื่อเสียงระดับโลกในหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานตกแต่ง และผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นชนิดพิเศษ
         ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทเอจีซียังเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในผลิตภัณฑ์กระจกแผ่น ด้วยฐานการผลิตที่สำคัญในสามภูมิภาคหลักของโลก คือ ญี่ปุ่น/ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และ ทวีปยุโรป โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยม โดยที่เราเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นที่แตกต่างและหลากหลาย ในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค จึงทำให้เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะนั้นๆ

        สำนักงานใหญ่ของธุรกิจกระจกแผ่นจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายให้กับกลุ่มบริษัทในแต่ละภูมิภาค เพื่อมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การแสวงหาตลาดใหม่ๆ การประสานงานด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าและสนับสนุนความเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมธุรกิจกระจกแผ่นอย่างมั่นคง

        ด้วยผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นที่มีนวัตกรรม ทำให้ สถาปนิก ที่ปรึกษา นักออกแบบตกแต่งภายใน และผู้เชี่ยวชาญด้านกระจก สามารถตอบสนองต่อวิวัฒนาการ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ที่ไม่หยุดยั้งในโลกปัจจุบัน

Flat Glass Company website:
AGC Glass Europe:
www.yourglass.com

AGC Asia Pacific Pte Ltd: www.agc-asiapacific.com
AGC Architectural Glass Asia Pacific: https://agc-glassasia.com
PT Asahimas Flat Glass Tbk: www.amfg.co.id
AGC Flat Glass (Dalian) Co., Ltd.: www.agc-flaglass.cn
AGC Flat Glass (Thailand) Plc.: www.agc-flatglass.co.th
AGC Automotive (Thailand) Co., Ltd.: www.th.agc-automotive.com

 

บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทเอจีซี ก่อตั้งบริษัทฯในปี 2506 โดยการร่วมทุนระหว่าง ผู้ลงทุนไทยและ เอจีซี อิงค์ จากประเทศญี่ปุ่น

  

       บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบ ชั้นนำของไทย ผลิตกระจกในระบบโฟลต ซึ่งเป็นระบบการผลิตกระจกที่ทันสมัย ปัจจุบันผลิตกระจกโฟลตใส กระจกโฟลตสีตัดแสง กระจกเงา กระจกสะท้อนแสง กระจกโลวอี กระจกแปรรูปชนิดต่าง ๆ เช่น กระจกเทมเปอร์ กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกฉนวนความร้อน และกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น


        กว่า 5 ทศวรรษ ที่บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น และได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์กระจกและบริการที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล ภายใต้คำขวัญ “Look beyond”.

ก่อตั้ง                  : 24 มิถุนายน 2506    
ทุนจดทะเบียน     : 1,500 ล้านบาท    
ผู้ถือหุ้น               : เอจีซี อิงค์ (98.7%)    
เปลี่ยนชื่อบริษัท  : เป็น บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด 
                           (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
จำนวนพนักงาน  : 799 คน (ไม่รวมพนักงานรับเหมา)
                           (มิถุนายน 2559)    
ผลิตภัณฑ์           : กระจกโฟลตใส, กระจกโฟลตสีตัดแสง,
                           กระจกเงา, กระจกลวดลาย, กระจกสะท้อนแสง,
                           กระจกโลวอี, กระจกเทมเปอร์, กระจกนิรภัย
                           ลามิเนต, กระจกฉนวนความร้อน, กระจกพิเศษ
                           สำหรับงานอุตสาหกรรม   

สถานที่ตั้ง    :

1. สำนักงานใหญ่ โรงงานสมุทรปราการ    
        200 หมู่ 1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมทรปราการ 10290
        โทรศัพท์ 0-2815-5000 โทรสาร 0-2815-7375
2. โรงงานชลบุรี    
        700/22 หมู่ 6 ต. หนองไม้แดง  อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
        โทรศัพท์ 0-3821-3063 โทรสาร 0-3821-3066
3. โรงงานระยอง    
        7/104 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 331 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง
        จ. ระยอง 21140
        โทรศัพท์ 0-3801-6888  โทรสาร 0-3801-6899

เว็บไซต์    www.agc-flatglass.co.th    
อีเมล์        aft.glassinfo@agc.com