Product :
Project :

กระจกโฟลตใส เอจีซี

View Detail


เรียบใส ไร้คลื่น
กระจกโฟลตโปร่งใสคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้น้ำแก้วลอยอยู่บนดีบุก ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม ทำให้ผิวทั้งสองด้านเรียบสนิท และภาพที่มองผ่านกระจกไม่บิดเบี้ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th

 
Download File