Product :
Project :

กระจกเงา

View Detail
กระจกเงาเชิงนิเวศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ให้ภาพสะท้อนที่เที่ยงตรง
        กระจกเงารายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย กระจกเงามิโรแทค ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เป็นกระจกเงาที่มีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาพแวดล้อมในการใช้งานและยังเป็นสื่อกลางที่สร้างสรรค์งานชั้นยอดให้กับนักออกแบบตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์ กระจกเงามีให้เลือกหลายสี คือ กระจกเงาใส, กระจกเงาใสพิเศษ, กระจกเงาสีดำ, กระจกเงาสีทอง, กระจกเงาสีชาอ่อน


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th