AGC join Architect'16 (Part II)

01 May 2559
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ และจัดการสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กระจก ในงานสถาปนิก’59 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กิจกรรมภายในบูธของบริษัทฯ มีการนำผลิตภัณฑ์กระจกมาจัดแสดงภายใต้การออกแบบที่เน้นให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสได้ถึงคุณสมบัติของกระจกแต่ละชนิด การใช้งานกระจกแต่ละประเภทให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกอย่างใกล้ชิดสำหรับงานสัมมนาให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กระจกนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2559 ซึ่ง AGC ขอเสนอภาพบรรยากาศภายในงาน ที่มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในบูธ รวมถึงได้ให้ความสนใจในคุณสมบัติของกระจกและการเข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกียวกับกระจก และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ AGC ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงและยังตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานได้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้ันอีกด้วย