CSR ฑูตความดี ณ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

06 Jun 2559
ฝ่าย CSR ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัทในเครือ AGC เดินทางไป ณ รร. วัดวังก์วิเวการาม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฑูตความดี โดยได้มอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับเด็ก ๆ รวมถึงได้ทำพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกต้นไม้ร่วมกัน