สัมมนาสถาปนิกอีสาน ปี 2559

27 May 2559
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 59 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการตลาด ได้ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกอีสาน จัดการสัมมนาในหัวข้อ "The 1st Temperable Double Silver Low-E Glass produced in S.E.Asia" เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ