ICG Annual Meeting Bangkok 2015

20 Sep 2558
วัน ที่ 20 - 23 กันยายน 2558 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เอจีซี กลาส แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงผลิภัณฑ์กระจกและเข้าร่วมรับฟังการสัมนาวิชาการ ในงาน ICG Annual Meeting Bangkok 2015 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
      ใน งานนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในอาเซียนสำหรับการประชุมในสังคมผู้มี ชื่อเสียงด้านกระจกระหว่างประเทศ โดยจะมีการนำเสนองานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ รวมทั้งการสนับสนุนด้านเทคนิค จากนักวิจัยชั้นนำและตัวแทนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกระจก