ฑูตความดี AGC ตอน " ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน "

29 Oct 2564
เมื่อวันที่ 20 และ 29 ตุลาคม 2564 บริษัท เออีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่ง กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน  สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค และตลาดกันยง