ฑูตความดี AGC ตอน " ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ "

11 Oct 2564
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ