ฑูตความดี AGC ตอน " มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสำหรับส่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม "

19 Jul 2564
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมใจกันโดยการรวบรวมลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสาขาพระสมุทรเจดีย์เพื่อเปลี่ยนเป็นเตียงสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ จำนวน 400 กก.