ฑูตความดี AGC ตอน " มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสำหรับส่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม "

18 Jun 2564
" มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ส่งต่อลังกระดาษเพื่อเปลี่ยนเป็นเตียงสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ "