ฑูตความดี AGC ตอน " มอบแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้กับประธานชุมชนอมรา และ ประธานชุมชนคงกะพัน "

21 May 2564
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้มอบแอลกอฮอล์สเปรย์สำหรับล้างมือ จำนวน 900 ขวด ให้กับประธานชุมชนอมรา และ ประธานชุมชนคงกะพัน ซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างของพื้นที่โรงงานสมุทรปราการ เพื่อเป็นการร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19