ฑูตความดี AGC "ร่วนกันปันน้ำใจให้น้อง"

22 Jan 2564
ทูตความดีAGC ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าในโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มีค่าอย่าทิ้ง” มอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ