คืนถิ่นดินแดนสุนทรภู่ เดิมเคยร่วมสร้างไว้เมื่อ กว่า 40 ปีที่ผ่านมา

29 Sep 2562
ร่วมฝันปันเสริม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โครงการปรับปรุงห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง จ.ระยอง โดยกลุ่ม AGC ครูและนักเรียนร่วมใจ เปลื่ยนโฉมห้องสมุด เสริมเพิ่มเติมด้วยหนังสือ ทาสีชั้นวางหนังสือ ทำให้น่าใช้น่าอ่าน เพิ่มเติมเสริมความรู้กันไป    เสริมด้วย ทำความสะอาดตู้โชว์พิพิธภันฑ์กระจก และสัตว์ทะเล และยังเสริมการเรียนรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า,ความรู้จากทรายกลายเป็นกระจก, ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น และเสริมเกมส์สนุกสนานสอดแทรกความรู้ด้านความปลอดภัย ปิดด้วย กิจกรรมเพื่อสาธารณะร่วมกันเก็บขยะชายหาดแม่พิมพ์  ริมทะเล ระยอง พี่น้อง AGC สุขใจที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมดี