AGC ลดถุงหิ้วพลาสติกและกล่องโฟม

03 Jun 2562
AGC ร่วมกับพนักงานร่วมกันลดถุงหิ้วพลาสติกและกล่องโฟม ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นในบริเวณโรงงาน โดยมุ่งเน้นที่โรงอาหาร ของ AGC ปลอดถุงหิ้วพลาสติก รณรงค์ โดยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ใช้อย่างไร  เสริมโดยการนำถุงผ้าไปแจกให้กับพนักงานทุกคนได้นำไปใช้แทนถุงหิ้วพลาสติก ทั้งนี้การสร้างจิตต์สำนึกให้แก่เพี่อนๆ พนักงาน ดังคำที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่าโลกสวยด้วยมือเราเอง ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเรา AGC ร่วมกันรักษ์โลกไปด้วยกัน