ฑูตความดี AGC ตอน " ทำแอลกอฮอล์แจกพนักงาน "

03 Mar 2563
จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อ  ทางAGC ได้เห็นความสำคัญอยากให้พนักงานได้รับความปลอดภัยห่างไกลจาก โควิด-19 "ทำแอลกอฮอล์แจกพนักงาน" วันที่ 3 มีนาคม 2563   ในช่วงที่แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อไม่เพียงพอขาดตลาดอยู่ในขณะนั้นจึงจัดหาสารประกอบการทำสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข และได้แจกให้กับพนักงานทุกคน คนละ 60 ซีซี  และยังสนับสนุนหน้ากากอนามัย อีกทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ