บริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ"

26 Jun 2562
โครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทเอจีซีแฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมกับบริษัทใกล้เคียงและชุมชนข้างเคียงร่วมกันบริจาคโลหิต  โดยเชิญศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาเป็นผู้รับบริจาค  2  รอบ สามารถรับโลหิตกลับไปช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นจำนวน 264  ราย  105,600  ซีซี.