บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานรับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

12 Feb 2563
เมื่อวัน 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบรางวัลฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับกระจกเอเนอร์จี กรีน กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของเอจีซี โดยมีนายยงยุทธ จันทรโณทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวรายงาน ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรน์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพ