AGC Dinner Talks ณ หาดใหญ่

19 Nov 2561
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ จัดงาน AGC Dinner Talks ในงานมีการเสวนาเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจกับการออกแบบอาคาร และ ผลิตภัณฑืสำหรับผู้ออกแบบอาคาร"