ฑูตความดี AGC ตอน แปลงกายเป็นนักเรียน

03 Sep 2559
"แปลงกายเป็นนักเรียน" โดยบริษัทกระจกไทยอาซาฮี และไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้ฝึกประสบการณ์ ในวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชอางค์เป็นนักดนตรี เป็นหมอแผนตะวันออก เป็นนักฟุตบอล เป็นผู้ทำขนม เป็นผู้นำสมุนไพรมาทำสบู่ เป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจสร้างความสุขให้กับสังคม