ฑูตความดี AGC ตอน สมัชชาคุณธรรม

02 Sep 2559
AGC ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ.อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานที่เน้นความสุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคุณทาคาชิ มัตซึโอกะ ประธานบริษัทกระจกไทยอาซาฮี และผู้บริหารในกลุ่ม AGC ประเทศไทย ร่วมกันมอบภาพวากให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์