ฑูตความดี ตอน วงดนตรี Asahi

20 Jul 2559
บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) รวมกับ บรัษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด พัฒนาความสามารถด้านดนตรีให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนสมุทรปราการ และได้จัดตั้งวงดนตรี “Asahi” ขึ้น โดยมีเด็ก ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนราชประชาฯ โรงเรียนวัดแค โรงเรียนศิริวิทยา และโรงเรียนวัดชมนิมิตร
 
และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 วง “Asahi” ได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน “วันรณรงค์สิ่งแวดล้อม การลดขยะ” ของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ณ มูลนิธินาคราชโยธาชัย งานนี้ เด็ก ๆ และ บริษัทฯ ได้รับคำชื่นชมทั้งจากทางราชการและเอกชน ที่เข้าร่วมงาน
 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 วง “Asahi” ได้ไปร่วมแสดงในงาน “วัน Big Cleaning Day” ของ บริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานทั้งไทยและญี่ปุ่น ต่างชื่นชมและมาให้กำลังใจอย่างหล้นหลาม