ร่วมออกบูธในงาน สัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

17 Mar 2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแถลงผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารศูนย์ประสานงานออกแบบ อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ในงานนี้ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมออกบูธ แสดงผลิตภัณฑ์กระจกของบริษัทที่ ได้คิดค้นนวัตกรรมกาารผลิตเพื่อการอนุรักษ์พลังาน ด้วย