ค่ายดนตรีสุขใจ

01 Mar 2559

ฝ่าย CSR ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ได้ออกข่าวกิจกรรมใหม่ในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเยาวชน ดังนี้

          กิจกรรมที่ 1. ค่ายดนตรีสุขใจเติมเต็มความฝันใหน้อง ๆ ผู้รักเสียงเพลง กิจกรรม นี้ ทางบริษัทฯ จัดให้มีการสอนเล่นดนตรี สอนร้องเพลง ให้กับเด็ก ๆ ที่สังขบุรี จัดส่งประกวดและหาเวทีให้แสดงความสามารถ เช่น เวทีที่สวนรถไฟ อีกทั้งได้ขยายกลุ่มเด็กที่รักดนตรี ซึ่งเป็นเด็กในชุมชนใกล้กับโรงงานเพิ่มเติมอีกด้วย

           กิจกรรมที่ 2. บริการนวดจากน้อง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งงานนี้ ผู้ใหญ่ใจดีของบริษัท มารวมเป็นแบบให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝีมือนวด ซึ่งพวกเราก็ได้รับความสบาย และผ่อนคล้ายไปในตัวด้วย