ฑูตความดี AGC ตอน “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอ”
25 Jan 2565
ทูตความดีAGC ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าในโครงการ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอ” เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่ามอบให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
ฑูตความดี AGC ตอน " ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน "
29 Oct 2564
" ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน "
ฑูตความดี AGC ตอน " ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ "
11 Oct 2564
" ร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ "
ฑูตความดี AGC ตอน " มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสำหรับส่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม "
19 Jul 2564
" มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยส่งต่อลังกระดาษเพื่อเปลี่ยนเป็นเตียงสนามและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ "
ฑูตความดี AGC ตอน " เยี่ยมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 "
24 Jun 2564
" มอบน้ำดื่มและอาหารกล่องอีกทั้งสิ่งของที่จำเป็นให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19
ฑูตความดี AGC ตอน " มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสำหรับส่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม "
18 Jun 2564
โครงการ AGC Ambassador " มอบลังกระดาษให้กับไปรษณีย์ไทยสำหรับส่งต่อไปเปลี่ยนเป็นเตียงสนาม "