ก่อตั้ง บริษัท กระจกไทย จำกัด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2506
โดย นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
ก่อตั้งบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด
โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัท อาซาฮีกลาส
ก่อสร้างโรงงานผลิต
กระจกโฟลตแห่งแรกในไทย
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกเงาคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกสะท้อนแสง ภายใต้ชื่อ

 
ก่อตั้งบริษัท บางกอกโฟลทกลาส จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างอาซาฮีกลาส และบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 ธันวาคม
 ”บริษัท บางกอกโฟลทกลาส จำกัด เริ่มผลิตกระจกโฟลต ในวันที่ 1 ตุลาคม
และก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ภายใต้ชื่อ

ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกฉนวนความร้อนภายใต้ชื่อ
ได้รับการรับรองมาตราฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9002
จากสถาบัน BVQI และเป็นผู้เดียวในอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตราฐาน ISO ในทุก
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างโรงงานกระจกโฟลตที่ จ.ระยอง
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกโฟลท กลาส จำกัด ได้ทำการควบรวมกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานสมุทรปราการ โรงงานชลบุรี (บางกอก โฟลทกลาสเดิม) และโรงงานระยอง โดยใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ “TAGC”
ก่อสร้างโรงงานผลิต กระจกนิรภัยลามิเนต ภายใต้ชื่อ
ในวาระครบรอบ 100 ปี ของบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์ใหม่โดยให้ใช้เหมือนกันทุกบริษัทที่อยู่ในเครือภายใต้สัญลักษณ์

ผลิตกระจกนิรภัยลามิเนต โลว-อี กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่ตลาด
ครบรอบ 50 ปี บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
แนะนำ เอเนอร์จี กรีน “ENERGY GREEN” กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่ตลาด
เพิ่มกำลังการผลิตกระจกสะท้อนแสงและเริ่มผลิตกระจกโลวอี ภายใต้ชื่อ “STOPRAY”
บริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เอจีซี อิงค์ และกำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยให้ใช้เหมือนกันทุกบริษัทที่อยู่ในเครือ เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี แห่งการก่อตั้ง
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2562
2506
2507
2527
2528
2531
2532
2534
2538
2539
2540
2545
2549
2550
2554
2556
2557
2558
2561
2562