ก่อตั้ง บริษัท กระจกไทย จำกัด
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2506
โดย นายเกียรติ ศรีเฟื่องฟุ้ง
ก่อตั้งบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด
โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัท อาซาฮีกลาส
ก่อสร้างโรงงานผลิต
กระจกโฟลตแห่งแรกในไทย
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกเงาคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกสะท้อนแสง ภายใต้ชื่อ

 
ก่อตั้งบริษัท บางกอกโฟลทกลาส จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างอาซาฮีกลาส และบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 25 ธันวาคม
 ”บริษัท บางกอกโฟลทกลาส จำกัด เริ่มผลิตกระจกโฟลต ในวันที่ 1 ตุลาคม
และก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร์ภายใต้ชื่อ

ก่อสร้างโรงงานผลิตกระจกฉนวนความร้อนภายใต้ชื่อ
ได้รับการรับรองมาตราฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9002
จากสถาบัน BVQI และเป็นผู้เดียวในอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตราฐาน ISO ในทุก
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างโรงงานกระจกโฟลตที่ จ.ระยอง
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกโฟลท กลาส จำกัด ได้ทำการควบรมกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่ง คือ โรงงานสมุทรปราการ โรงงานชลบุรี (บางกอก โฟลทกลาสเดิม) และโรงงานระยอง โดยใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ “TAGC”
ก่อสร้างโรงงานผลิต กระจกนิรภัยลามิเนต ภายใต้ชื่อ
ในวาระครบรอบ 100 ปี ของบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น มีการเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์ใหม่โดยให้ใช้เหมือนกันทุกบริษัทที่อยู่ในเครือภายใต้สัญลักษณ์

ผลิตกระจกนิรภัยลามิเนต โลว-อี กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่ตลาด
ครบรอบ 50 ปี บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
แนะนำ เอเนอร์จี กรีน “ENERGY GREEN” กระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสู่ตลาด
เพิ่มกำลังการผลิตกระจกสะท้อนแสงและเริ่มผลิตกระจกโลวอี ภายใต้ชื่อ “STOPRAY”
บริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น เอจีซี อิงค์ และกำหนดตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยให้ใช้เหมือนกันทุกบริษัทที่อยู่ในเครือ เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี แห่งการก่อตั้ง
2506
2507
2527
2528
2531
2532
2534
2538
2539
2540
2545
2549
2550
2554
2556
2557
2558
2561