กลุ่มบริษัทเอจีซี

 
กลุ่มบริษัทเอจีซีมีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยกลุ่มบริษัทเอจีซี ได้สะสมความชำนาญและสร้างเทคโนโลยีในทุกแขนงของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของประเทศได้แก่ กระจกแผ่น อิเล็กทรอนิก เคมีภัณฑ์ และเซรามิก ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดให้เป็นกลไกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก


        จากการเปิดตัวธุรกิจในประเทศอินเดียเมื่อปีคศ.1950 หลังจากนั้นกลุ่มบริษัทเอจีซีได้มีการขยายธุรกิจไปในอีกหลายทวีป ทั้งทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมิรกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ ทำให้มีการจ้างงานอย่างกว้างขวาง สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาคของโลกได้เป็นอย่างดี  ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

        ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอจีซีดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทลูกมากกว่า 200 บริษัท และมีพนักงานในกลุ่มมากถึง 50,000 คนทั่วโลก

 

ธุรกิจกระจกแผ่น


        ธุรกิจกระจกแผ่นของกลุ่มบริษัทเอจีซี มีชื่อเสียงระดับโลกในหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นสำหรับงานตกแต่ง และผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นชนิดพิเศษ


        ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทเอจีซียังเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในผลิตภัณฑ์กระจกแผ่น ด้วยฐานการผลิตที่สำคัญในสามภูมิภาคหลักของโลก คือ ญี่ปุ่น/ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และ ทวีปยุโรป โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยี่ยม โดยที่เราเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นที่แตกต่างและหลากหลาย ในแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค จึงทำให้เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะนั้นๆ

        สำนักงานใหญ่ของธุรกิจกระจกแผ่นจะทำหน้าที่เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายให้กับกลุ่มบริษัทในแต่ละภูมิภาค เพื่อมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย การแสวงหาตลาดใหม่ๆ การประสานงานด้านวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าและสนับสนุนความเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมธุรกิจกระจกแผ่นอย่างมั่นคง

        ด้วยผลิตภัณฑ์กระจกแผ่นที่มีนวัตกรรม ทำให้ สถาปนิก ที่ปรึกษา นักออกแบบตกแต่งภายใน และผู้เชี่ยวชาญด้านกระจก สามารถตอบสนองต่อวิวัฒนาการ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ที่ไม่หยุดยั้งในโลกปัจจุบัน

Flat Glass Company website:
AGC Glass Europe: www.yourglass.com
AGC Aisa Pacific Pte Ltd: www.agc-flatglass.sg
PT Asahimas Flat Glass Tbk: www.amfg.co.id
AGC Flat Glass (Dalian) Co., Ltd.: www.agc-flaglass.cn
AGC Flat Glass (Thailand) Plc.: www.agc-flatglass.co.th
AGC Automotive (Thailand) Co., Ltd.: www.th.agc-automotive.com

 

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทเอจีซี ก่อตั้งบริษัทฯในปี 2506 โดยการร่วมทุนระหว่าง ผู้ลงทุนไทยและ เอจีซี อิงค์ จากประเทศญี่ปุ่น

  

       บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นเรียบ ชั้นนำของไทย ผลิตกระจกในระบบโฟลต ซึ่งเป็นระบบการผลิตกระจกที่ทันสมัย ปัจจุบันผลิตกระจกโฟลตใส กระจกโฟลตสีตัดแสง กระจกเงา กระจกสะท้อนแสง กระจกโลวอี กระจกแปรรูปชนิดต่าง ๆ เช่น กระจกเทมเปอร์ กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกฉนวนความร้อน และกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น


        กว่า 5 ทศวรรษ ที่บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น และได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์กระจกและบริการที่มีคุณภาพในมาตรฐานระดับสากล ภายใต้คำขวัญ “Look beyond”.

ก่อตั้ง                  : 24 มิถุนายน 2506    
ทุนจดทะเบียน     : 1,500 ล้านบาท    
ผู้ถือหุ้น               : เอจีซี อิงค์ (98.7%)    
จำนวนพนักงาน  : 799 คน (ไม่รวมพนักงานรับเหมา)
                           (มิถุนายน 2559)    
ผลิตภัณฑ์           : กระจกโฟลตใส, กระจกโฟลตสีตัดแสง,
                           กระจกเงา, กระจกลวดลาย, กระจกสะท้อนแสง,
                           กระจกโลวอี, กระจกเทมเปอร์, กระจกนิรภัย
                           ลามิเนต, กระจกฉนวนความร้อน, กระจกพิเศษ
                           สำหรับงานอุตสาหกรรม   

สถานที่ตั้ง    :

1. สำนักงานใหญ่ โรงงานสมุทรปราการ    
        200 หมู่ 1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมทรปราการ 10290
        โทรศัพท์ 0-2815-5000 โทรสาร 0-2815-7375
2. โรงงานชลบุรี    
        นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/22 หมู่ 6 ต. หนองไม้แดง  อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
        โทรศัพท์ 0-3821-3063 โทรสาร 0-3821-3066
3. โรงงานระยอง    
        นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/104 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข 331 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง
        จ. ระยอง 21140
        โทรศัพท์ 0-3801-6888  โทรสาร 0-3801-6899

เว็บไซต์    : www.agc-flatglass.co.th    
อีเมล์       : aft.glassinfo@agc.com